• Than Đèo Nai

Than Đèo Nai

Cỡ hạt (mm):25 - 350
Độ tro, Ak (%):8
Nhiệt lượng (cal/kg):7500 - 8000

Liên hệ

Số lượng:


Xa xưa Đèo Nai có tên là Núi Trọc, là cái đèo nối con đường tắt từ Cẩm Phả đi Dương Huy, Ba Chẽ. Nguyên vùng đất này trước kia là một vùng rừng có nhiều gỗ lớn như: trầm, dẻ, trò, ngát lẫn với những vạt rừng tre, nứa bạt ngàn, hoang dã. Vào mùa xuân, măng tre và lộc cây mọc lên tươi tốt um tùm, nai rừng đến ở, sinh sôi rất nhiều, dân qua đây thấy thế nên thường gọi là Đèo Nai…

Sản phẩm liên quan

0902.87.6789