• Than đá Indonesia

Than đá Indonesia

Cỡ hạt (mm):

Độ tro, Ak (%):

Nhiệt lượng (cal/kg):

Liên hệ

Số lượng:

0902.87.6789