• Than cục 5

Than cục 5

Cỡ hạt (mm):10 - 15

Độ tro, Ak (%):

Nhiệt lượng (cal/kg):7.000 - 7.300

Liên hệ

Số lượng:

Sản phẩm liên quan

0902.87.6789