• Than cám 5B

Than cám 5B

Cỡ hạt (mm):15

Độ tro, Ak (%):29

Nhiệt lượng (cal/kg):5.600

Liên hệ

Số lượng:

Sản phẩm liên quan

0902.87.6789