• Than bùn phún Cửa Ông

Than bùn phún Cửa Ông

Cỡ hạt (mm):0.5

Độ tro, Ak (%):

Nhiệt lượng (cal/kg):6.000

Liên hệ

Số lượng:

0902.87.6789