• Than Bùn dẻo Cửa Ông - Than Bùn tuyển 2A

Than Bùn dẻo Cửa Ông - Than Bùn tuyển 2A

Cỡ hạt (mm):0.5

Độ tro, Ak (%):

Nhiệt lượng (cal/kg):5350

Liên hệ

Số lượng:

0902.87.6789